1393

نظرسنجی

ضرورت و اهميت برگزاری دوره مجازی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ویژه صنعت آب و برق را چگونه ارزيابي مي فرماييد؟
 
دوره های در حال اجرا
ردیف نام دوره ساعت دوره شرکت متقاضی
1 مهندسی ارزش 18 برق اصفهان-آبفا آذربایجان شرقی-آب گیلان
2 خلاقیت و نوآوری (سازمانی) 6 آب تهران-آبفا استان تهران-آبفا 2 تهران-آبفا 5 تهران-آبفا 6 تهران-آبفا جنوبغرب تهران-آبفا استان مازندران
3 معرفت و بصیرت حسینی 8 آبفا البرز-توزیع البرز-آب تهران-توزیع یزد
4 تفسیر برگزیده قرآن کریم 28 آبفا شرق تهران-آب قم
5 برنامه ریزی در دستگاههای دولتی (تمرکز بر فرآیندها) 12 برق زنجان-آبفا 1 تهران
6 بانکهای اطلاعاتی (مهارت پنجم) 26 سازمان انرژی های نو ایران
7 اصول برنامه ریزی 30 توسعه منابع آب و خاک سیستان-آب تهران-سازمان آب و برق خوزستان
8 گزارش نویسی در امور اداری 12 توسعه منابع آب و خاک سیستان-آب تهران-برق فارس
9 فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان مبتنی بر ارزشهای اسلامی 12 آبفا منطقه 1 تهران-آب قم-برق تهران-توزیع سمنان-آبفا استان تهران
10 مفاهیم پایه فناوری اطلاعات (مهارت اول) 12 توزیع خراسان رضوی-آب خراسان رضوی-آبفا خراسان رضوی-آبفار یزد-آبفار خراسان رضوی
11 استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایلها (مهارت دوم) 8 توزیع خراسان رضوی-آب خراسان رضوی-آبفا خراسان رضوی-آبفار یزد-آبفار خراسان رضوی
12 اطلاعات و ارتباطات (مهارت هفتم) 12 توزیع خراسان رضوی-آب خراسان رضوی-آبفا خراسان رضوی-آبفار یزد-آبفار خراسان رضوی-سازمان آب و برق خوزستان
13 رهبری تحول در سازمانها 6 برق تهران-آبفا استان تهران-آبفا 2 تهران-آب مازندران-آبفا شهرها و شهرکهای غرب تهران
14 آشنایی با نحوه تملک اراضی برای طرحهای عمرانی، دولتی و عمومی 8 توزیع آذربایجان غربی-توزیع اردبیل-برق یزد-برق گیلان-برق تهران
15 ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد 6 آب فارس
16 فنون اداره جلسات 6 آب اردبیل- واحد آموزشی گیلان
17 ارائه مطالب (مهارت ششم) 20 سازمان انرژی های نو ایران
18 سازمان و مدیریت 16 آب زنجان-واحد آموزشی گیلان
19 فرآیند و فنون تصمیم گیری (سازمانی) 9 آبفا استان البرز-آبفا استان مازندران
20 آشنایی با روشها وفنون کار با مدیران مافوق 6 آبفا استان تهران-آبفا 2 تهران-آبفا 6 تهران-برق هرمزگان-برق زنجان-تامین و تصفیه آبفا تهران-آبفا 1 تهران-آبفا استان مازندران
21 پویایی سازمانی و فردی 6 آبفا استان تهران-آبفا 2 تهران-آبفا 6 تهران-برق هرمزگان-برق زنجان-آبفا استان مازندران
22 آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز 12 آب قم
23 آشنایی با نظام حقوق و دستمزد 12 آب گیلان-برق کرمان-برق تهران
24 آشنایی با ده برنامه تحول اداری و شاخص های مرتبط با آن 8 آب فارس
25 تکنیکها و فنون بهبود سیستمها و روشها 12 برق زنجان
26 قانون کار و تأمین اجتماعی 12 آب بوشهر-برق کرمان
27 خبرنویسی در روابط عمومی 34 برق کرمان-آب تهران-نیروگاه زنجان
28 آشنایی با قانون برگزاری مناقصات 4 برق تهران-آبفا استان تهران-آبفا 2 تهران-آبفا 6 تهران
29 مدیریت برون سپاری 4 برق هرمزگان-آبفا استان تهران-آبفا 2 تهران-آبفا 6 تهران
30 مدیریت استرس (بهداشت روانی کارکنان) 6 برق هرمزگان-آبفا استان تهران-آبفا 2 تهران-آبفا 6 تهران-آبفا شهرها و شهرکهای غرب تهران-تامین و تصفیه آبفا تهران
31 مدیریت تعارض و فنون مذاکره 8 آب اردبیل- واحد آموزشی گیلان
32 5s 18 آبفا آذربایجان شرقی
33 آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف 8 آب فارس
34 قانون مدیریت خدمات کشوری 16 آب قم-برق تهران
35 مدیریت اسلامی با موضوع آئین مدیریت 20 آبفا استان تهران-آبفا 1 تهران-آبفا 2 تهران-آبفا 6 تهران-تأمین و تصفیه آبفا تهران-برق تهران-برق باختر
36 پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماریهای قلبی و عروقی 16 آبفا آذربایجان غربی-آبفا آذربایجان شرقی-برق فارس
37 روش پاسخگویی به مراجعین 18 آبفار خراسان رضوی
38 خاوناده متعالی 32 نیروگاه گازی خراسان
39 کار تیمی و حل مسئله 12 آب قم-برق تهران-توزیع سمنان
40 فرهنگ و اخلاق سازمانی 16 آب اردبیل- واحد آموزشی گیلان
41 اخلاق حرفه ای کارگزارهای اسلامی مبتنی بر آموزه های اسلام و نظام اداری 12 آب قم -برق تهران-توزیع سمنان-آبفا استان تهران
42 ارتباطات سازمانی 12 آب زنجان
43 آموزش الکترونیکی (e-learning) 30 سازمان آب و برق خوزستان
44 زبان انگلیسی سطح متوسطه 4 25 تأمین و تصفیه آبفا تهران
45 روش تحقیق 32 آب گیلان
46 تبیین سیاستهای کلی نظام اداری کشور ابلاغی مقام معظم رهبری 12 آب تهران-آب ایلام
47 تحول و نوآوری 32 آبفا منطقه 2 تهران-برق فارس
48 مدیریت دانش سازمانی 8 آب آذربایجان غربی
49 قانون تجارت 12 آب آذربایجان غربی
50 موفقیت فردی 32 توزیع البرز-آب آذربایجان غربی
51 ارزیابی کار و زمان 30 وزارت نیرو
52 خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری 12 برق فارس
53 آیین نگارش و مکاتبات اداری 12 برق فارس
54 نظارت و کنترل در نظام اداری 20 آب مرکزی-آبفار مرکزی
55 مدلهای تصمیم گیری در مدیریت 18 آب مرکزی
56 مدیریت بهم پیوسته منابع آب 30 آب مرکزی
57 آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور 12 وزارت نیرو
58 مدیریت و کنترل پروژه 30 وزارت نیرو
59 واژه پردازها (مهارت سوم) 26 آبفار یزد
60 مدیریت مؤثر وقت 2 آبفا استان مازندران
61 کیفیت زندگی کاری 6 آبفا استان مازندران
 • metronidazole for dogs no prescription
 • buy paroxetine hcl
 • online pharmacy no prescription lasix
 • nexium online bestellen
 • how to get cheap crestor
 • purchase crestor online
 • buy generic doxycycline
 • buy natural thyroxine
 • wellbutrin online overnight
 • where can i buy topamax online
 • alprazolam india online
 • can you buy ciprofloxacin over the counter
 • is there a non prescription substitute for nexium
 • cheapest place for propecia
 • buy flagyl 500mg online no prescription
 • can i buy cymbalta from canada
 • target pharmacy nexium
 • neurontin discount program
 • generic flomax online
 • amoxicillin mexican pharmacy
 • synthroid online prescription
 • buy flagyl 500mg online no prescription
 • order lioresal
 • lioresal online
 • generic flomax cheap
 • buy alprazolam australia
 • how to buy ativan online no prescription
 • order vibramycin
 • how to buy clomid in the uk
 • finasteride nz buy
 • can you buy protonix over the counter
 • free lasix online
 • order doxycycline hyclate 100mg
 • discount for wellbutrin sr
 • purchase furosemide lasix
 • how to buy flagyl 500 mg
 • buy metronidazole thailand
 • non prescription fluconazole
 • where to buy gabapentin online
 • norvasc purchase
 • lamictal copay discount card
 • cymbalta overnight
 • buy coumadin
 • diflucan for sale no prescription
 • neurontin online pharmacy
 • singulair coupon online
 • risperdal et borderline
 • where can i buy zovirax
 • buying abilify online
 • gabapentin amneal pharmacy
 • cheap alprazolam online no prescription
 • canadian pharmacy crestor
 • costco pharmacy fluconazole
 • buy generic vibramycin
 • buy topamax australia
 • buy ciprofloxacin online uk
 • discounts for strattera
 • buy deltasone
 • azithromycin wrong order
 • how much is a prescription of amoxicillin without insurance
 • cheaper substitute for celebrex
 • baclofen buy online uk
 • buy azithromycin 500 mg online
 • sildenafil online
 • buy lioresal
 • where to buy zantac for infants
 • buy effexor online uk
 • buy propranolol online
 • diovan discounts
 • baclofen uk pharmacy
 • seroquel coupons online
 • online pharmacy generic valtrex
 • buy celexa from canada
 • abilify order
 • buy ciprofloxacin online no prescription uk
 • buy norvasc 10 mg
 • buy augmentin 625mg
 • can you buy inderal online
 • nexium buy in canada
 • nexium purchase canada
 • online coupons for plavix
 • get a prescription for propecia online
 • buy cheap amoxil
 • discount prilosec generic
 • buy finasteride and minoxidil
 • buy flagyl online cheap
 • zovirax buy online
 • buy protonix no prescription
 • buy lasix 100 mg
 • synthroid order online
 • celexa with no prescription
 • best place to get klonopin online
 • protonix purchase
 • buying lasix online
 • order ciprofloxacin online
 • baclofen online bestellen
 • cheapest gabapentin
 • escitalopram 10 mg buy
 • zolpidem ratiopharm buy
 • protonix discount card
 • protonix 40 mg buy
 • diovan discounts coupons
 • lipitor pharmacy price
 • canadian pharmacy levaquin
 • prilosec purchase
 • dosaggio coumadin online
 • risperdal bij borderline
 • where can i buy prevacid solutab
 • purchase nolvadex online
 • can you buy liquid zantac otc
 • buy nolvadex online overnight
 • cheaper substitute for diovan
 • buy brand wellbutrin online
 • levaquin canada pharmacy
 • canadian generic lipitor
 • is effexor cheaper than pristiq
 • venlafaxine where to buy
 • amoxicillin no prescription needed
 • strattera purchase online
 • prilosec generic cheap
 • prilosec otc buy
 • cheap generic lamictal
 • cipro canadian pharmacy
 • is ordering hydrocodone online legally
 • gabapentin to buy
 • buy amoxicillin no prescription online
 • buy ciprofloxacin online
 • fluconazole diflucan no prescription
 • synthroid cheapest
 • buying ativan online no prescription
 • how to buy paxil online
 • buy furosemide tablets online
 • buy ciprofloxacin in the uk
 • cheap alternative to effexor
 • order abilify from canada
 • cymbalta discount coupon
 • how to order topamax online
 • ciprofloxacin to buy uk
 • prilosec coupon buy 2 get 25
 • lioresal order online
 • online paxil prescriptions
 • discount coupons for crestor
 • buy ciprofloxacin 500 mg tablets
 • cheap crestor generic
 • buy prednisone dogs no prescription
 • purchase furosemide no prescription'
 • coumadin buy online
 • buy alprazolam online forum
 • prednisone for dogs purchase
 • safest place to buy nolvadex
 • zofran online no prescription
 • mail order synthroid
 • pfizer buys lipitor
 • buy zantac syrup
 • discount coupon for protonix
 • risperdal consta buy and bill
 • levaquin coupon discount
 • where to buy topamax online
 • sildenafil citrate online cheap
 • flomax order
 • amoxil overnight
 • neurontin epocrates online
 • zantac online coupon
 • where can i buy prilosec otc
 • can you buy thyroxine over-the-counter
 • cheap zantac tablets
 • protonix buy online
 • depakote er canada pharmacy
 • valtrex generic without prescription
 • buying bupropion online
 • buy generic nexium online
 • baclofen uk pharmacy
 • target pharmacy augmentin
 • order topamax online
 • buy metronidazole 500mg
 • cheaper substitute for abilify
 • alprazolam online india
 • prednisone mail order
 • discount on abilify
 • buying valtrex in thailand
 • non prescription coumadin
 • borderline et abilify
 • paxil online prescription
 • prednisone 20mg online
 • cheap alternative to seroquel
 • discounts for strattera
 • how to get cheap crestor
 • buy lasix water pills online
 • canadian pharmacy venlafaxine
 • levaquin no prescription
 • plavix online
 • finasteride target pharmacy
 • can u buy azithromycin at walmart
 • walgreens pharmacy acyclovir
 • discounts for effexor
 • ciprofloxacin online apotheke
 • can you buy topamax
 • metronidazole pills buy
 • buy venlafaxine canada
 • how to buy zovirax online
 • lasix diuretic buy
 • mail order cymbalta
 • alprazolam order
 • buy indian alprazolam
 • neurontin canadian pharmacy
 • prednisone for dogs online
 • buy valtrex online canada
 • valtrex buy online uk
 • buy lasix for dogs
 • discount on singulair prescription
 • nexium order online
 • buy gabapentin 800mg
 • zolpidem online without prescription
 • discount prilosec generic
 • order ciprofloxacin online
 • canadian generic strattera
 • alprazolam buy india
 • propranolol hydrochloride buy
 • cymbalta order online canada
 • where to order clomid online
 • generic valtrex online canada
 • how can i get amoxicillin without a prescription
 • prednisone tablets online
 • bupropion xl discounts
 • buy 500 mg metronidazole
 • zithromax azithromycin online
 • how to order ciprofloxacin online
 • buy fluconazole without prescription
 • where to buy furosemide in uk
 • celexa online
 • buy inderal online no prescription
 • where to buy levaquin online
 • no rx pharmacy alprazolam
 • discount card for seroquel
 • levitra apotheke online
 • where to buy inderal online
 • buy ciprofloxacin canada
 • neurontin online sales
 • order bupropion
 • furosemide order
 • purchase nexium 40 mg
 • where can i buy escitalopram
 • thyroxine buy uk
 • zithromax for sale no prescription
 • valtrex discounts
 • canadian depakote
 • topamax online cheap
 • buy zovirax acyclovir cream
 • depakote where to buy
 • buying lipitor in spain
 • glaxosmithkline lamictal discount
 • metronidazole buy in uk
 • buy seroquel overnight
 • flomax order online
 • buy thyroxine in the uk
 • buy augmentin duo
 • zyprexa mail order
 • paroxetine en borderline
 • buy inderal la
 • prednisone without prescriptions
 • no prescription celexa
 • valacyclovir hcl buy online
 • buy escitalopram india
 • order gabapentin online
 • order lioresal
 • amoxil online uk
 • buy inderal uk
 • order levaquin 500 mg
 • zolpidem next day delivery
 • buy zithromax over the counter
 • online pharmacy xanax alprazolam
 • order vibramycin online
 • buy nolvadex d
 • order doxycycline no prescription
 • online lasix no prescription
 • prilosec buy two get 25 back
 • cheap klonopin online
 • canadian pharmacy paxil
 • order acyclovir ointment
 • how to get metronidazole online
 • target pharmacy lamictal
 • order gabapentin canada
 • discounts for flomax
 • discount card for abilify
 • diflucan cheap no prescription
 • risperdal online
 • order coumadin online
 • cheap doxycycline uk
 • cheap zyprexa online
 • ciprofloxacin 500 mg purchase
 • gabapentin for dogs to buy
 • how to purchase metronidazole
 • buy cipro online usa
 • where can i buy amoxicillin in uk
 • buy sildenafil citrate online india
 • discounts for strattera
 • purchase furosemide lasix
 • buy risperdal online
 • prednisone no prescription needed
 • order norvasc
 • buy ciprofloxacin 500mg online
 • buying zantac
 • ativan purchase
 • mail order lamictal
 • lipitor no prescription canada
 • purchase protonix canada
 • levaquin no prescription
 • buy protonix canada
 • celebrex purchase online
 • plavix prescription discounts
 • azithromycin in pharmacy
 • diflucan epocrates online
 • buy thyroxine pills
 • norvasc prescription assistance
 • buy zyprexa online no prescription
 • strattera cheap online
 • amoxil order online
 • mail order prednisone
 • how do you buy hydrocodone online
 • norvasc online pharmacy
 • cheap seroquel online
 • buy strattera online canada
 • how to get a discount on cymbalta
 • canadian celebrex lawsuit
 • seroquel for sale online
 • buy deltasone online
 • buy propecia 1mg
 • buy risperdal no prescription
 • buy effexor xr no prescription
 • flomax online shop
 • kopa inderal online
 • buy hydrocodone 10 325 online
 • where can i buy cipro online
 • lipitor cost cvs pharmacy
 • purchase fluconazole 150mg
 • buy risperdal consta
 • coumadin online purchase
 • wellbutrin online kaufen
 • how to buy azithromycin online
 • how to buy ativan online
 • buy inderal la 80 mg
 • walmart pharmacy plavix
 • prilosec discount coupons
 • where can i buy strattera online
 • purchase infant zantac
 • buy 50 mg clomid
 • buy tamoxifen in australia
 • prilosec otc buy online
 • ciprofloxacin where to buy it
 • finasteride online bestellen
 • can i buy amoxicillin over the counter in turkey
 • coumadin online calculator
 • buy zithromax z-pak
 • effexor xr online pharmacy
 • buy real tamoxifen
 • can singulair be purchased over the counter
 • where to buy plavix generic
 • buy sildenafil tablets
 • order inderal
 • venlafaxine xr cheap
 • ciprofloxacin 500 mg purchase
 • gabapentin api buyers
 • discount coupons for depakote
 • celebrex online coupon
 • paxil cr buy online
 • can you buy flagyl over the counter
 • buying zantac
 • buy cheap valacyclovir online
 • escitalopram online canada
 • order strattera overnight
 • online lasix no prescription
 • order lamictal no prescription
 • acyclovir online uk
 • buy deltasone online
 • effexor buy online no prescription
 • gabapentin uk buy
 • order venlafaxine xr
 • can i buy diflucan at walgreens
 • can you order celexa online
 • order abilify online canada
 • buy baby zantac
 • buy vibramycin no prescription
 • can you buy zofran online
 • where can i purchase zithromax online
 • gabapentin online overnight
 • buy zovirax us
 • propecia finasteride online
 • depakote where to buy
 • escitalopram cheap
 • abilify online india
 • levaquin order online
 • amoxil no prescription
 • azithromycin online kopen
 • discount coupon for diovan hct
 • coumadin discount cards
 • buy prilosec 10mg
 • protonix purchase
 • paxil purchase
 • buy liquid amoxicillin online
 • buy clomid uk online
 • order zyprexa online
 • flomax cheap online
 • baclofen purchase
 • zovirax buy online australia
 • order hydrocodone cough syrup
 • buy prilosec otc
 • cheaper alternatives to plavix
 • metronidazole walmart pharmacy
 • buying nexium cheap
 • buy azithromycin walgreens
 • online pharmacy diflucan
 • order diflucan online canada
 • effexor with no prescription
 • order ciprofloxacin online uk
 • buy cipro antibiotic online
 • can you buy protonix over counter
 • no prescription levaquin
 • doxycycline 100mg buy online
 • zantac 75 buy
 • propranolol purchase online
 • buy inderal uk
 • discount seroquel xr
 • buy bupropion hydrochloride online
 • baclofen online no prescription
 • doxycycline purchase online
 • zofran during delivery
 • buying crestor online
 • how to order doxycycline with no prescription
 • buy prilosec uk
 • diflucan no prescription overnight delivery
 • topamax canadian pharmacy
 • seroquel cheap
 • where to buy nolvadex uk forum
 • can you buy generic singulair
 • generic celexa no prescription
 • ciprofloxacin buy uk
 • flomax discount card
 • buy valacyclovir canada
 • finasteride online india
 • buy escitalopram online uk
 • where can i buy inderal online
 • buy flagyl overnight
 • klonopin prescription drug
 • buy topamax from canada
 • acyclovir purchase
 • furosemide to buy in uk
 • generic zovirax no prescription
 • buy flagyl online with no prescription
 • risperdal online no prescription
 • singulair online kaufen
 • synthroid cheap no prescription
 • nexium online cheap
 • nexium coupons discounts
 • buy seroquel online cheap
 • protonix discounts coupons
 • paxil canadian pharmacy
 • buy zithromax online us
 • lasix overnight no prescription
 • buy prevacid 30 mg online
 • european pharmacy org buy strattera online
 • singulair buy generic
 • propecia online with prescription
 • where to buy finasteride in singapore
 • buy prednisone 5mg
 • where can i buy zofran online
 • doxycycline the generics pharmacy
 • buy clomid in us
 • celexa discounts
 • pharmacy direct propecia
 • buy doxycycline without
 • buy generic zyprexa
 • abilify online cost
 • buying clomid on the internet
 • coumadin orders
 • sildenafil discount
 • seroquel no prescription
 • lasix with no prescription
 • lipitor discount card from pfizer
 • purchase hydrocodone cod
 • effexor order
 • zantac 150 buy
 • buy zantac 150 online
 • buy abilify canada
 • buy amoxicillin canada
 • prevacid buy one get one free rebate
 • doxycycline order online no prescription
 • strattera online order
 • alprazolam online order
 • buy generic augmentin
 • buy escitalopram india
 • order amoxil online
 • buy amoxil online uk
 • tamoxifen cheap
 • tamoxifen citrate buy australia
 • prescription assistance program for klonopin
 • best place to buy clomid uk
 • flomax discount card
 • escitalopram discount coupon
 • paroxetine borderline
 • zantac cvs pharmacy
 • flagyl overnight delivery
 • gabapentin api buyers
 • where to buy sildenafil in canada
 • azithromycin 500 mg order
 • neurontin online
 • can you buy zovirax over the counter
 • baclofen buy online uk
 • buying propecia online safe
 • wellbutrin xl discount coupon